2021-2022 Güz Dönemi Lisansüstü Programlarımıza Başvurular HakkındaTüm Duyurular
06
TEM

Lisansüstü programlarına başvurular 24 Mayıs 2021 tarihinde başlamış olup 27 Ağustos 2021 (Son Başvuru Saat 13.00) tarihinde sona erecektir. Başvuru koşulları, kontenjanlar ve detaylı bilgi için fbe.yildiz.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

http://www.fbe.yildiz.edu.tr/duyurular/1151/2021-2022-G%C3%BCz-D%C3%B6nemi-Lisans%C3%BCst%C3%BC-Programlar%C4%B1m%C4%B1za-Ba%C5%9Fvurular-Hakk%C4%B1nda