Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD
Arş. Gör. Elif Kırpık
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik