Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD

Prof. Dr. Mustafa Var
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Araştırma Alanları :

Araştırma alanları:

Peyzaj Planlama

Bitki Materyali ve Bitkilendirme Tasarımı

Tarihi Bahçeler

Botanik Bahçeleri

Öğretim Alanları:

Peyzaj Planlama

Kaynak Analizi

Yeşil Alan Planlaması

Ofis : 304
Telefon : 0212 3832664