Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD
Arş. Gör. Tuğba TUNCER TİRYAKİ
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Araştırma Alanları :