Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD
Arş. Gör. Tuğba Tuncer Tiryaki
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Araştırma Alanları :

- Kentsel Dönüşüm

- Soylulaştırma

- Öğrenci Odaklı Soylulaşma

- Konut Hakkı

Ofis : 110