Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD

Prof. Dr. Buket Ayşegül Özbakır
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Araştırma Alanları :

- Kentsel Coğrafya

- Mekan Kalitesi
- GIScience
- Uzaktan Algılama
- Bilgi Teknolojileri
- Ağ Toplumu
- Nitel ve Nicel Analiz Yöntemleri Entegrasyonu

Ofis : D-304
Telefon : +90212 383 2646