Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD

Doç. Dr. Mehmet Doruk Özügül
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Araştırma Alanları :

- Ekolojik Planlama

- Çevresel Etki Değerlendirmesi
- Kentsel Planlama ve Kültür Çalışmaları
- Planlamada Değerlendirme Yöntemleri

Ofis : D-304
Telefon : +90212 383 2645