Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD

Prof. Dr. Hüseyin Cengiz (Misafir Öğretim Üyesi)
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik