Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD

Doç. Dr. Hülya Berkmen
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Araştırma Alanları :

- Kent Merkezlerinin Dönüşümü, Gelişimi ve Planlama İlkeleri

- Sermaye Birikim Biçimi ve Kent Makroformu İlişkisi
- Planlama Eğitimi-Mesleki Yetkinlik

Ofis : D-304
Telefon : +90212 383 2640