Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD

Dr. Öğretim Üyesi Ali Kılıç
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Araştırma Alanları :

- Kentsel Tasarım

- Kentsel Kıyıların Gelişim ve Dönüşümü
- Konut Alanları
- İmar Uygulamaları

Öğretim Alanları:

- Kentsel Tasarım
- Kent Planlama

Ofis : D-304
Telefon : +90212 383 2641