Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD

Doç. Dr. Berna Dikçınar Sel
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Ofis : D-304
Telefon : +90212 383 5050