Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD

Dr. Öğretim Üyesi Ayfer Yazgan
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Araştırma Alanları :

- Konut Alanları Planlaması

- Kıyı Alanları Planlaması
- Turizm Planlaması
- Kentsel Planlama

Öğretim Alanları:

- Kent Planlama
- Turizm Planlaması
- Kıyı Alanlarının Planlaması
- Konut Alanları Planlaması

Ofis : D-304
Telefon : +90212 383 2270