Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD

Prof. Dr. Zeynep Enlil
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Araştırma Alanları :

- Kültür Endüstrileri ve Yaratıcı Kentler

- Soylulaştırma
- Kentsel Yeniden Canlandırma
- Kentsel Yoksulluk

Öğretim Alanları:

- Kent ve Planlama Tarihi
- Kentsel Dönüşüm
- Kentsel Tasarım Kuramları

Ofis : D-304
Telefon : +90212 383 2646