Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD

 

Dr. Öğretim Üyesi Erhan Kurtarır
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Araştırma Alanları :

- Kentsel Politika

- Kent Sosyolojisi 
- Kültürel Kimlik ve Mekân İlişkisi
- Kültürel Coğrafya / İnanç Coğrafyası

- İnsan Hakları ve Mekân

 

Öğretim Alanları:

- Kentsel Politikalar
- Planlama Kuramları
- Kent Sosyolojisi

- Kent Planlama

Ofis : D-304
Telefon : +90212 383 2645