Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD

Dr. Öğretim Üyesi Adem Sakarya
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ABD : Bölge Planlama
Araştırma Alanları :

- Bölge Planlama

- Stratejik Mekânsal Planlama

- Kent Ekonomisi

- Yerleşme Kademelenmesi

Ofis : D-304
Telefon : +90212 383 2641