Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD

Prof. Dr. Hüseyin Cengiz
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
İdari Görev : Bölüm Başkanı - Şehircilik Anabilim Dalı Başkanı
Araştırma Alanları :

- Kentsel Planlama

- Kentsel Tasarım
- Yenileme ve Koruma
- Metropoliten Planlama
- Peyzaj Planlama
- Merkezi İş Alanları Planlama ve Tasarım
- Konut Alanları Planlama
- Kentsel Dönüşüm

Öğretim Alanları:

- Kentsel Dönüşüm
- Kentsel Yenileme
- Peyzaj Planlama
- Kentsel Mekan Organizasyonu ve Tasarımı

Ofis : D-304
Telefon : +90212 383 2635