Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD

Prof. Dr. Ayşenur Ökten
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ABD : Bölge Planlama
Araştırma Alanları :

- Kent Sosyolojisi

- Yöntembilim
- Bölgesel Gelişme
- Örgüt Kuramları

Öğretim Alanları:

- Kent Sosyolojisi
- Araştırma Yöntemleri
- Yöntem Paradigmaları & Bilgi Felsefesi
- Bölge Planlama
- Ekonomik-Sosyoloji

Ofis : D-312
Telefon : +90212 383 2644