Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD
Prof. Dr. Orhan GÖÇER
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir Bölge Planlama Bölümü
ABD : Bölge Planlama