Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD
Öğretim Gör. Dr. Hatice KANSU
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir Bölge Planlama Bölümü
ABD : Bölge Planlama