Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD
Prof. Dr. Hamza Yüksel Dinçer (Misafir Öğretim Üyesi)
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik