Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD

Prof. Dr. Sırma Ramazanoğulları Turgut
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Araştırma Alanları :

- Kentsel Koruma ve Yenileme

- Küreselleşme Olgusu ve Kent Makroformunda Dönüşüm
- Kentsel Tasarım

Ofis : D-304
Telefon : +90212 383 2643