Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD

Prof. Dr. Asuman Türkün
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Araştırma Alanları :

- Sanayi coğrafyası

- Kentsel Dönüşüm
- Sosyal Bilimlerde Metodoloji
- Bölge Planlama

Ofis : D-304
Telefon : +90212 383 5050