Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD

Doç. Dr. Tülay Erbesler
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Araştırma Alanları :

- Ekolojik Planlama

- Peyzaj Tasarımı
- Peyzaj Planlama
- Kentsel ve Kırsal Yeşil Alan Planlaması

Ofis : D-304
Telefon : +90212 383 2641