Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD

Doç. Dr. Nilgün Çolpan Erkan
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Araştırma Alanları :

- Kentsel İmaj

- Kentsel Tasarım
- Kimlik
- Vandalizm
- Çevre Psikolojisi

Ofis : D-304
Telefon : +90212 383 2641