Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD

Dr. Öğretim Üyesi Ercan Koç
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Araştırma Alanları :

- Planlama

- Kentsel Tasarım
- Kentsel Dönüşüm
- Deprem ve Planlama
- Mimari Tasarım

Ofis : D-304
Telefon : +90212 383 2641