Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD

Doç. Dr. Elif Örnek
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Araştırma Alanları :

- Kentsel Koruma

- Turizm
- Kentsel Yenileme ve Dönüşüm

Ofis : D-304
Telefon : +90212 383 2643