Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD

Arş. Gör. Çiğdem İbişoğlu
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Araştırma Alanları :

- Bölgesel Ekonomi

- Şehir Ekonomisi
- Analiz Yöntem ve Teknikleri 
- Şehir Sosyolojisi 

- Planlama Kuram ve Politikaları 

- Stratejik Mekânsal Planlama

- Şehir Yönetimi

- Yeni Ekonomik Coğrafya

- Yönetişim 

- Metropoliten Planlama

Ofis : D 407