Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD

Prof. Dr. Ahmet Zekai Görgülü(Misafir Öğretim Üyesi)
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Araştırma Alanları :

- Kentsel Planlama

- Kentsel Koruma
- Konut

Ofis : D-304
Telefon : +90212 383 2639