Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD

Prof. Dr. Zekiye Yenen (Misafir Öğretim Üyesi)
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Araştırma Alanları :

-Kent Tarihi

-Kentsel Tasarım
-Tarihi Yerleşmelerde Kentsel Tasarım

Öğretim Alanları:

- Kent Tarihi
- Kentsel Tasarım
- Kent Planlama

Ofis : D-304
Telefon : +90212 383 2638