Çalışma Olanakları

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunları kamu sektöründe ve özel sektörde çalışabilmektedirler. Kamu sektöründe Bakanlıklardan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı vb.), belediyelere kadar değişik kademelerde görev almaktadırlar. En üst ölçekli bölge planlarından en küçük yerleşmeye kadar çeşitli ölçek ve sektörlerde çalışmaktadırlar. Özel sektörde ise ücretli ya da işveren olarak şehir ve bölge planlama alanının tüm aşamalarında faaliyetlerini sürdürebilmektedirler. Bunun dışında planlama disiplinini gerektiren her sektörde (gayrimenkul geliştirme, yatırımcı firmalar, ), plancı olarak görev yapmaktadırlar