Akreditasyon

Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı bünyesinde yer alan, Kentsel Koruma ve Planlama, Kentsel Mekan Organizasyonu, Bölge Planlama Yüksek Lisans programlarımızın Avrupa Planlama Okulları Birliği ( AESOP-Association of European Schools of Planning) tarafından AESOP Kalite Sertifikası" verilmesi uygun görmüştür. 12 Ekim 2020 tarihi itibariyle verilen bu sertifika, programın altı yıl süreyle "AESOP Sözleşmesinde belirtilen planlama eğitiminde Avrupa kalite standartlarına uygunluğunu ve yanısıra eğitim ve öğretim sürecinde etkin bir uluslararasılaşma boyutunu sağladığını belgelendirmektedir". Ekte yer alan belgeleri gereği için bilgilerinize sunarım.  

Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Programımız 22 Ocak 2016 tarihinde AESOP Kalite sertifikası (AESOP- Association of European Schools of Planning) almıştır. 

 

Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Programı tıklayınız.

Kentsel Mekan Organizasyonu ve Tasarım Yüksek Lisans Programı tıklayınız.

Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Programı tıklayınız.

Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı tıklayınız.