Vizyon - Misyon

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün Vizyonu;

Evrensel düzeyde, araştırma yoluyla bilim üreten ve uygulayan, dinamik, çağdaş, demokratik, etik değerlere karşı duyarlı, politik baskılara kamu yararı bilinciyle karşı koyan, ütopya üretebilen ve yaşama geçirebilen, tercih edilen, öncü bir bölüm olmaktır.

 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün Misyonu;

• Bilgiyi üretmek, etik değerler içinde yorumlamak, yaymak ve uygulamaya aktarmak,

• Fikirlerin açıkça tartışıldığı ve paylaşıldığı, katılımcı bir akademik ortam yaratmak,

• Araştırmacıyı desteklemek, mesleğin gelişmesine ve değişmesine uyum göstermek,

•Dünyadaki gelişme ve değişimlere ve ülke gerçeklerine duyarlı eğitim vermek,

• Öğrenmeyi öğretmek,

• Kamuya yönelik sürdürülebilir yaşam ve kalkınma için kentsel mekânların düzenlenmesinde hakçalık ilkesini gözeten, geniş bakış açısına sahip meslek adamları yetiştirmektir.