Şehircilik Anabilim Dalı

Şehircilik Anabilim Dalı 22  öğretim üyesi , 1 öğretim görevlisi doktor ve 12  araştırma görevlisi olmak üzere toplam 35 öğretim elemanıyla Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün sayıca en fazla üyesi olan anabilim dalıdır. Şehircilik Anabilim Dalı bünyesinde yürütülen yedi farklı düzeyde planlama stüdyosu bulunmaktadır. Ayrıca yürüttüğü diğer derslerle eğitimi desteklemektedir. Bu bağlamda özellikle planlama eğitiminin tümünde önemli bir rol üstlenmektedir.  

Anabilim dalı bünyesinde planlama disiplinine ilişkin güncel konularına ilişkin araştırmalar yürütülmekte ve bu araştırmaların çıktıları eğitime yansıtılmaktadır. Bunlar, kentsel tasarım, kentsel dönüşüm, koruma – yenileme, peyzaj planlama gibi farklı araştırma alanları ile teori ve pratiğe dönük güncel tartışma alanlarını eğitimde öğrencilerimize aktararak, kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmalarla gelişimlerine yardımcı olmaktadır.

Anabilim Dalımız bünyesinde YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, lisansüstü eğitimi kapsamında;

• Kentsel Mekan Organizasyonu ve Tasarım Tezli Yüksek Lisans,

• Kentsel Dönüşüm ve Planlama Tezli Yüksek Lisans,

• Kentsel Koruma ve Yenileme Tezli Yüksek Lisans,

• Peyzaj Planlama Tezli Yüksek Lisans,

• Şehir Planlama Doktora Programı (Bölge Planlama Anabilim Dalı ile birlikte)

yürütülmektedir.