Bölge Planlama Anabilim Dalı

Bölge Planlama Anabilim Dalı’nın kökleri 1978 yılında üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Toplum Bilimleri Kürsüsü’ne dayanır. Bölge planlama, bölge ve kent ekonomisi, toplumsal gelişme, kent sosyolojisi, hukuk ve çevre dallarındaki uzmanlarla öğretimde yer alan bu birim 1983 yılında Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün kuruluşuyla Bölge Planlama Anabilim Dalı’na dönüşmüştür. Günümüzde 5 öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi doktor ve 5 araştırma görevlisiyle Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ndeki eğitim, öğretim ve araştırma etkinlikleri içinde yer almaktadır. Bölge Planlama Anabilim Dalı çağdaş planlamanın gereği olan çok-disiplinli yapısını bugün de başarıyla sürdürmektedir. Coğrafyadan sosyolojiye,  ekolojiden kırsal planlamaya ve afet yönetimine uzanan bir yelpaze içinde uzmanlaşmış olan öğretim elemanları lisans ve yüksek lisans eğitimine kent ekonomisi, kent sosyolojisi, sosyoloji, sosyal sermaye, araştırma yöntemleri, analiz yöntem ve teknikleri, yöntembilim ve ülke/bölge planlama gibi derslerle katkıda bulunmaktadır. Bu derslerin yanı sıra Bölge Planlama stüdyo dersinin sorumluluğunu üstlenen Bölge Planlama Anabilim Dalı dönüşümlü olarak Planlama-7 ve Planlama-8 stüdyo derslerinin sorumluluğunu da üstlenmekte, diğer planlama stüdyosu derslerine de sürekli katkı sağlamaktadır. Eğitim-öğretim çalışmalarının yanı sıra araştırma ve uygulama projeleri de gerçekleştirilmektedir. Bölgesel ölçekli bu çalışmalar arasında İstanbul Deprem Master Planı, İstanbul’un Eylem Planlamasına Yönelik Mekânsal Gelişme Stratejileri, Araştirma ve Model Geliştirme İşi, UNDP destekli Erzurum-Erzincan-Bayburt Bölgesel Gelişme Stratejisi, Aydın İçin Sürdürülebilir Bölgesel Gelişme Çerçevesi sayılabilir.