İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM MODELİ (İME – KOOP)

YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim Modeli

İşletmede Mesleki Eğitim kapsamında uygulanan YTÜ KOOP Modeli (CO-OP - Cooperative Education), programa katılmak isteyen öğrenciyle Şehir Planlama alanında faal olan sektördeki işletmeyi veya kurumu buluşturur. İşveren konumundaki şirket ya da kurum aradığı nitelikteki öğrenciyi KOOP Eğitimi süresince iş hayatına hazırlamaya başlar. Böylelikle eğitim süreci devam eden öğrencilerimiz işveren kurum ile üniversite arasında kurulan protokol kapsamında iş hayatını deneyimleme şansı bulur. Özetle KOOP'un amacı, üniversite ile iş dünyası arasındaki bağı daha organik biçimde geliştirerek kuvvetlendirmektir.

İME (KOOP) sistemine başvurmak isteyen adayların ilan edilen kontenjanlar ve koşullar kapsamında başvurularını ekte yer alan yönergeler ve fakülte esaslarına uygun olacak biçimde yürütmeleri gerekmektedir.

Başvuru sürecinde gerekecek dokümanlar ve ilgili koordinatörlük bilgileri aşağıda yer almaktadır:

 

YTÜ İME YÖNERGESİ 

http://www.koop.yildiz.edu.tr/haberler/5/%C4%B0%C5%9Fletmede-Mesleki-E%C4%9Fitim-Y%C3%B6nergesi

 

YTÜ Mimarlık Fakültesi İME Uygulama İlkeleri 

https://mim.yildiz.edu.tr/images/files/ShowFile(3).pdf

 

YTÜ Mimarlık Fakültesi İME (KOOP) Protokol ve Kontenjan Bilgileri 

http://www.koop.yildiz.edu.tr/sayfa/KOOP-a-Dahil-Fak%C3%BClteler/Mimarl%C4%B1k-Fak%C3%BCltesi/370

 

İşletmede Mesleki Eğitim  (KOOP) Komisyon Üyeleri 

Prof. Dr. İclal Dinçer (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr Üyesi Erhan Kurtarır (Eğitimden Sorumlu Bşk Yrd.)

Doç Dr. Senay Oğuztimur (İME Bölüm Temsilcisi)

Doç Dr. Oya Akın (İME Sorumlu Öğretim Elemanı)

 

 

İşletmede Mesleki Eğitim  (KOOP) Formlar

FR-1726-İşletmede Mesleki Eğitim Başvuru ve Tercih Formu

FR-1727-İşletmede Mesleki Eğitim Öğrenci Beyan ve Taahhütnamesi

FR-1763-İşletmede Mesleki Eğitim Uygulamalı Eğitim Kabul Formu

FR-1730-İşletmede Mesleki Eğitim Haftalık-Aylık Çalışma Raporu

FR-1729-İşletmede Mesleki Eğitim Öğrenci İşletme Değerlendirme Anketi

FR-1728-İşletmede Mesleki Eğitim Öğrenci Değerlendirme Formu