İşletmede Mesleki Eğitim (KOOP) Bölüm Komisyonu

Prof. Dr. İclal Dinçer (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr Üyesi Erhan Kurtarır (Eğitimden Sorumlu Bşk Yrd.)

Doç Dr. Senay Oğuztimur (İME Bölüm Temsilcisi)

Doç Dr. Oya Akın (İME Sorumlu Öğretim Elemanı)