İşletmede Mesleki Eğitim (KOOP)

İşletmede Mesleki Eğitim (KOOP) Bölüm Komisyonu

 

Prof. Dr. İclal Dinçer (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr Üyesi Erhan Kurtarır (Eğitimden Sorumlu Bşk Yrd.)

Doç Dr. Senay Oğuztimur (İME Bölüm Temsilcisi)

Doç Dr. Oya Akın (İME Sorumlu Öğretim Elemanı)

 

YTÜ İşletmede Mesleki Eğitim Koordinatörlüğü Sayfası

 

İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi için

 
YTÜ İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi Mimarlık Fakültesi Esasları için