Ana içeriğe atla

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar YY Mazaret Sınavları Hk.

Değerli Öğrencilerimiz,

 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında vize sınavlarına giremeyen ve mazeretleri Bölüm Başkanlığımızca uygun bulunan bölümümüz öğrencilerinin mazeret sınavları YTÜ Senatosunun 10.08.2012 tarih ve 09 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca 20-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında  ders günü ve saatinde yapılacaktır.

Mazeret sınavı

            MADDE 8- (1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için derslerin son haftası içinde yapılır. Mazeret sınavlarında öğrenci, dersin tüm içeriğinden sorumludur. (30.03.2017/03-05 tarih ve sayılı senato kararı ile değişiklik yapılmıştır)